ปส. จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ในวันนี้ ( 26 มิถุนายน 2566) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาน สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งนับเป็นวาระอันเป็นมิ่งมงคลยิ่งสำหรับพุทธศาสนิกชนชาวไทย ในวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระองค์ที่ 20 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ครบรอบ 96 ปี ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566

  และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ปส. ได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระกุศลและถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566 ซึ่งประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่

1. การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ณ ห้องโถง ชั้น 1 ปส.

2. การเข้าร่วมฟังปาฐกถาธรรม โดย พระมหาจักรธร อัตถธโร จากวัดบวรนิเวศวิหาร ในหัวข้อ “พร 4 ประการ” ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส.

       โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ปส. เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน

Skip to content