ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ปส. หมายเลขทะเบียน ฌย-1115 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเเฉพาะเจาะจง

Skip to content