ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมาบริการรถโดยสารรับจ้างพร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content