เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเชื่อมต่อสัญญาณระบบติดตามการขนส่งวัสดุกัมมันตรังสี จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content