ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content