ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์ส่วนกลาง ปส. หมายเลขทะเบียน ฮท-1996 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content