ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับการซื้อวัสดุจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยวัสดุกัมมันตรังสี (Radioactive Source Security Management: RSSM)

Skip to content