เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมารถรถบัสพร้อมคนขับรวมน้ำมันเชื้อเเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content