ปส. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ KM day ครั้งที่ 2/2566

 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ KM day ครั้งที่ 2/2566 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคาร 10 ปส. เรื่อง โครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในปี พ.ศ. 2551 -2553 กับกระทรวงพลังงาน วิทยากรบรรยายโดย นางวราภรณ์ วัชรสุรกุล ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ และเรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของไทยภายใต้โครงการ INT2021 วิทยากรบรรยายโดย นางสาวอุษา กัลลประวิทย์ นักนิวเคลียร์เคมีชำนาญการพิเศษ กองพัฒนาระบบและมาตรฐานกำกับดูแลความปลอดภัย ปส. ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 65 คน

Skip to content