ปส. ร่วมกับ ISCN จัดฝึกอบรม Regional Course on Nuclear Forensics

 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ Integrated Support Center for Nuclear Nonproliferation and Nuclear Security (ISCN) ภายใต้ Japan Atomic Energy Agency (JAEA) ประเทศญี่ปุ่น จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ หัวข้อ Regional Course on Nuclear Forensics ตั้งแต่วันที่ 11 – 14 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. โดยมีนางเพ็ญนภา กัญชนะ รองเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้รับมอบหมายจากนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ และเป็นการสร้างเครือข่ายบูรณาการร่วมกันของประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ จำนวน 25 คน

Skip to content