ปส. ลงพื้นที่ปราจีนบุรี สร้างความตระหนักด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์แก่เยาวชน

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งแต่วันที่ 12 – 13 กรกฎาคม 2566 จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนสะอาด โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ และโรงเรียนวัดโคกป่าแพง เน้นสร้างความรู้ควบคู่กับความสนุกสนาน และความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับพลังงานนิวเคลียร์และรังสี รวมถึงการกำกับดูแลด้านนิวเคลียร์และรังสีของไทย ให้แก่อาจารย์และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา จังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกว่า 200 คน โดยมีการออกแบบกิจกรรมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมให้มากที่สุด พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ทัศนคติ และแนวคิดของเยาวชนด้านนิวเคลียร์และรังสีอีกด้วย

Skip to content