เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมารถบัสโดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content