เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญ สำหรับการจ้างเหมาบริการกำจัดมดของอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี (อาคาร 60 ปี สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content