ปส. ร่วมจัดนิทรรศการสมัชชาการจัดการสาธารณภัยระดับชาติ

  สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เข้าร่วมจัดนิทรรศการงานสมัชชาการจัดการสาธารณภัยระดับชาติ ภายใต้แนวคิด “ลดความเสี่ยงเดิม ป้องกันความเสี่ยงใหม่ เสริมสร้างหุ้นส่วนการจัดการภัย เพื่อสังคมไทยปลอดภัยอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีพลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.1) เป็นประธานในพิธีเปิดฯ พร้อมกันนี้ยังได้เข้าร่วมชมนิทรรศการ ปส. โดยศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งได้จัดแสดงนิทรรศการอุปกรณ์และเครื่องมือโชว์ศักยภาพด้านการเตรียมความพร้อมและตอบสนองกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีของไทย

Skip to content