ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้โดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับรวมน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าผ่านทางพิเศษ จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content