เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับซ่อมแซมระบบเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content