เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อล้อกล่องภาคสนามและล้อรถเข็น จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content