เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการรถโดยสารรับจ้างพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content