ปส. จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ KM day ครั้งที่ 3/2566

       ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ KM day ครั้งที่ 3/2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. เรื่อง การถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางการปรับใช้องค์ความรู้จากการประชุม/อบรม/สัมมนาจากต่างประเทศกับสถานการณ์จริง (Cs-137) โดย ดร. กิตติ์กวิน อรามรุญ หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี กองตรวจสอบทางนิวเคลียร์และรังสี ปส. ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมจำนวน 56 คน

Skip to content