ปส. เตรียมความพร้อมเครือข่ายมาตรวัดรังสีทางชีวภาพแห่งชาติ

ในวันนี้ (26 กรกฎาคม 2566) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดการประชุมเครือข่ายมาตรวัดรังสีทางชีวภาพแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 26 – 27 กรกฎาคม 2566 ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวน 35 คน จากหน่วยงานในสังกัด อว. และกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันเสนอนโยบายและจัดทำแนวทางการปฏิบัติกิจกรรมของสมาชิกเครือข่ายมาตรวัดรังสีทางวิทยาแห่งชาติให้มีความสอดคล้องกัน ตลอดจนการนำเสนอแนวทางการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และยกระดับห้องปฏิบัติเครือข่ายให้มีความทันสมัย เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์และรังสีของภาคอุตสาหกรรม ภาคการวิจัย และภาคสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง และยังส่งเสริมการดำเนินงานของเครือข่าย เพื่อรองรับความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสีอย่างมีประสิทธิภาพ

Skip to content