เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ปส. หมายเลขทะเบียน ฮต-1113 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content