เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อแฟ้มเสนอเซ็นต์ ขนาด F4 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content