เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ ปส. ในรูปแบบกระเป๋าผ้าสปันบอนด์ จำนวน 8,400 ใบ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content