เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกรอบรูป และตัวอักษรทรงพระเจริญ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content