เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างสอบเทียบมาตรฐานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ 12 รายการ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content