เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อสารเคมีและเครื่องแก้ว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content