เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content