เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงพื้นที่จอดรถยนต์สำหรับสุภาพสตรีโดยเฉพาะ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content