เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ ปส. ในรูปแบบเฟรมผ้าและถุงผ้าดิบระบายสี (ไม่รวมสี) จำนวน 6,000 ชิ้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content