เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างซ่อมเครื่องลบสัญญาณแผ่นวัดปริมาณรังสีชนิดนาโนดอท จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content