เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content