เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อแบตเตอรี่ที่ใช้สำหรับการปฏิบัติงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content