เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ 3 ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content