ปส. จัดประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายและการขับเคลื่อนให้ดำเนินการตามกฎหมาย ครั้งที่ 2/2566

 ในวันนี้ (16 สิงหาคม 2566) เวลา 09.30 น. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายและการขับเคลื่อนให้ดำเนินการตามกฎหมาย ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคาร 1 ปส. โดยมี นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประธานอนุกรรมการฯ เป็นประธานในการประชุมฯ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีประเด็นพิจารณา คือ 
             1. ร่างกฎกระทรวงกำหนดวัสดุนิวเคลียร์อื่นที่เป็นวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ พ.ศ. …
             2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดวัสดุนิวเคลียร์อื่น พ.ศ. …
             3. ร่างกฎกระทรวงกำหนดวัสดุนิวเคลียร์ที่บุคคลธรรมดาขอรับใบอนุญาตได้ พ.ศ. …

Skip to content