ปส. รับมอบต้นกล้าราชพฤกษ์อวกาศ

     ในวันนี้ (15 สิงหาคม 2566) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รับมอบต้นกล้าราชพฤกษ์อวกาศจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยการรับมอบต้นกล้าราชพฤกษ์อวกาศในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง สวทช. องค์การสำรวจอวกาศญี่ปุ่น หรือ JAXA และหน่วยงานพันธมิตร ภายใต้โครงการ Asian Herb in Space (AHiS) เพื่อส่งมอบให้แก่ โรงเรียน มหาวิทยาลัย หน่วยงานรัฐ เพื่อต่อยอดสู่การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ต่อไป

Skip to content