ปส. เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ

ปส. เข้าร่วมการฝึกซ้อมแผนตอบโต้ภาวะฉุกเฉินของช่องทางเข้าออกประเทศ ท่าเรือกรุงเทพ เมือ่วันที่ 16 สิงหาคม 2566

Skip to content