ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เข้าเยี่ยมชม ปส.

ในวันนี้ (21 สิงหาคม 2566) สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วยผู้บริหาร ปส. ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชม จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์ กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ จำนวนประมาณ 25 คน นำโดย พลเรือตรี ธิติ นาวานุเคราะห์ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ เข้าเยี่ยมชมภารกิจของ ปส. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลความมั่นคงปลอดภัยและพัฒนาเครือข่ายด้านนิวเคลียร์และรังสีของประเทศ ณ ห้องรับรอง และห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 10 ปส. พร้อมรับฟังการบรรยายในเรื่องการเตรียมความพร้อมและการตอบสนองเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และเรื่องนิติวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ พร้อมเข้าศึกษาดูงานศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี และห้องปฏิบัติการพิสูจน์เอกลักษณ์ทางนิวเคลียร์อีกด้วย

Skip to content