เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างตรวจประเมินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร RSSM จากหน่วยงานภายนอกสำหรับการรับรองคุณภาพ ภายใต้ข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 29993 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content