เลขาธิการ ปส. ให้การต้อนรับ ผอ. RCARO และคณะฯ ร่วมหารือและการพัฒนาความร่วมมือด้านนิวเคลียร์-รังสี

ในวันนี้ (11 สิงหาคม 2566) นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ให้การต้อนรับ Mr. Pill Hwan Park ผู้อำนวยการ Regional Cooperative Agreement Regional Office (Director of RCARO) และคณะฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมเข้าหารือเกี่ยวกับการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง ปส. และ RCARO ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ รวมทั้งขอเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของ ปส.

 สำหรับผลการดำเนินงานที่สำคัญภายใต้ความร่วมมือที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ ปส. จำนวน 4 ราย ได้เข้าร่วมโครงการ RCARO Fellowship Programme ซึ่งเป็นการไปฝึกปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน RCARO สาธารณรัฐเกาหลี เป็นระยะเวลา 3 เดือน รวมทั้ง ปส. ยังได้เข้าร่วม โครงการร่วมระหว่าง RCARO และ ASEANTOM ด้านการเฝ้าระวังทางรังสีและการประเมินการรับได้รับรังสีเพื่อการเตรียมความพร้อมตอบสนองในเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี ในหัวข้อ Enhancing Emergency Preparedness and Response Capabilities in the ASEAN Region through Building Technical Capacity in Radiation Monitoring and Dose Assessment

Skip to content