เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content