เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเหมาบริการทำฐานรองสำหรับยึดหัววัดรังสี จำนวน 4 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content