เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการประกวดราคาซื้อตู้ดูดควัน (Fume Hood) จำนวน 3 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Skip to content