เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ปส. หมายเลขทะเบียน ฮท-๑๙๙๖ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content