เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างย้ายชุดระบบประตูรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 ชุด พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content