เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการซื้อวัสดุและสารเคมี จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content