ราคากลาง สำหรับการประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)

Skip to content