เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการประกวดราคาซื้อชุดตู้เก็บสารเคมีและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 12 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Skip to content