เผยแพร่สาระสำคัญในสัญญาจ้างล้างเครื่องปรับอากาศของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content