ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จำนวน 7 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Skip to content