เผยแพร่ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา สำหรับการจ้างเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 4 รายการ พร้อมค่าบริการติดตั้งของเครื่องชั่ง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Skip to content